Faktúry obce v roku 2022 Faktúry obce v roku 2022

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum splatnosti Suma* Spôsob úhrady
zadajte_cislo zadajte_dodavatela zadajte_odkaz_na_dokument zadajte_datum zadajte_sumu €  zadajte_sposob_uhrady
01/2022 DTnet , s.r.o. internet 15.01.2022 12,99 € PP
02/2022 Orange a.s. mob.hovory 12.02.2022 32,02 € PP

03/2022

DTnet , s.r.o. internet 15.02.2022 13,99 € PP
04/2022 Slovak Telekom pevná linka 18.02.2022 20,32 € PP
05/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 21.02.2022 189,21 € PP
06/2022 Slovgram odmena umelcom 01.03.2022 38,40 € PP
07/2022 Richard Kováč Oprava VO 16.03.2022 124,30 € PP
08/2022 RDeco s.r.o. Výmena VO 01.03.2022 1960,00 € PP
09/2022 VÚB banka a.s. bank.pol.-audit 14.02.2022 66,00 € IP
10/2022 Peter Fajčík Výroba a montáž oceľového krytu na studňu 14.03.2022 370,00 € PP
11/2022 Orange a.s. mob.hovory 15.03.2022 31,90 € PP
12/2022 DTnet , s.r.o. internet 15.03.2022 12,99 € PP
13/2022 Firotech s.r.o. prevent.CO 25.03.2022 100,00 € PP
14/2022 StVPS vyúčt.vody 16.03.2022 1,45 € PP
15/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 21.03.2022 212,85 € PP
16/2022 Slovak Telekom pev.linka 18.03.2022 19,99 € PP
17/2022 Orange a.s. mob.hovory 12.04.2022 34,60 € PP

18/2022

DTnet , s.r.o. internet 15.04.2022 12,99 € PP
19/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 20.04.2022 395,23 € PP
20/2022 Slovak Telekom pev.linka 19.04.2022 19,99 € PP
21/2022 Orange a.s. mob.hovory 13.05.2022 34,00 € PP
22/2022 Emil Kamrla predd.FA-stav.práce 05.05.2022 5000,00 € PP
23/2022 DT net , s.r.o. internet 15.05.2022 12,99 € PP

24/2022

Emil Kamrla predd.FA-Príp.staveniska

08.05.2022

5000,00 € PP
25/2022 Slovak Telekom pev.linka 18.05.2022 19,99 € PP
26/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 20.05.2022 204,94 € PP
27/2022 Nepspm s.r.o. Búracie a terénne práce 23.05.2022 1500 € PP
28/2022 EL-INSTAL Vodovodná a elektrická inštalácia 15.05.2022 740,00 € PP
29/2022 Soza Autorská odmena za licenciu 16.05.2022 20,40 € PP
30/2022 Emil Kamrla Asfaltérske a konštrukčné práce 30.05.2022 8 688,46 € PP
31/2022 Gastrolux s.r.o. Poháre -durit 31.05.2022 77,62 e PP
32/2022 Orange a.s. mob.hovory 12.06.2022

34,00 €

PP
33/2022 D.E.A. Audit s.r.o. Audítorská činnosť 2021 05.06.2022 396,00 € PP
34/2022 Firotech s.r.o. prevent.CO 24.06.2022 100,00€ PP
35/2022 Marius Pedresen vývoz TKO 20.06.2022 217,14 € .PP
36/2022 time4change s.r.o. občerstvenie 20.06.2022 97,00 € PP
37/2022 DTnet s.r.o. internet 20.06.2022 12,99 € PP
38/2022 Slovak Telekom  pevná linka 20.06.2022 19,99 € PP
39/2022 Ing.Erika Filipová INFO mzdová agenda 14.06.2022 130,00 € PP
40/2022 Gasrtolux poháre -durit 28.06.2022 13,97 € PP
41/2022 Orange,a.s. mob.hovory 13.07.2022 34,00 € PP
42/2022 B2B partner smetné koše 07.07.2022 516,00 € PP
43/2022 DTnet s.r.o. internet 15.07.2022 12,99 € PP
44/2022 Marius Pedersen  vývoz TKO 20.07.2022 222,34 € PP
45/2022 Slovak Telekom pevná linka 18.07.2022 19,99 € PP
46/2022 Orange a.s. mob.hovory 12.08.2022 34,00 € PP
47/2022 DTnet s.r.o. internet 15.08.2022 12,99 € PP
48/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 19.08.2022 197,85 € PP
49/2022 Slovak Telekom pevná linka 18.08.2022 19,99 € PP
50/2022 StVPS vodné 29.08.2022 18,90 € PP
51/2022 Ing.Erika Filipová INFO mzdová agenda 05.09.2022 130,00 € PP
52/2022 Orange a.s. mob.hovory 12.09.2022 35,00 € PP
53/2022 DTnet s.r.o. internet 15.09.2022 12,99 € PP
54/2022 Firotech s.r.o. prevent.CO 25.09.2022 100,00 € PP
55/2022 Richard Kováč oprava VR 16.09.2022 67,60 € PP
56/2022 Marius Pedersen  vývoz TKO 20.09.2022 212,24 € PP
57/2022 Slovak Telekom pevná linka 19.09.2022 19,99 € PP
58/2022 Orange a.s. mob.hovory 13.10.2022 35,00 € PP
59/2022 Slovak Telekom  telefón 29.09.2022 0,00 €

 

60/2022 DTnet s,r,o, internet 15.10.2022 12,99 € PP
61/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 19.10.2022 189,34 € PP
62/2022 Slovak Telkom pev.linka 18.10.2022 19,99 € PP
63/2022 Orange a.s. mo.hovory 12.11.2022 35,00 € PP
64/2022 Ing.Erika Filipová INFO mzdová agenda 08.11.2022 130,00 € PP
65/2022 DTnet s.r.o. internet 15.11.2022 12,99 € PP
66/2022 Slovak Telekom pev.linka 18.11.2022 19,99 € PP
67/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 21.11.2022 960,58 € PP

68/2022

KEO s.r.o. licencia 17.11.2022 164,29 € PP
69/2022 Orange a.s. mob.hovory 13.12.2022 35,00 € PP
70/2022 Firotech s,r,o, prevent.CO 28.12.2022 100,00 € PP
71/2022 DTnet s.r.o. internet 15.12.2022 12,99 € PP
72/2022 Marius Pedersen vývoz TKO 20.12.2022 233,12 € PP
73/2022 Slovak Telekom pev.linka

19.12.2022

19,99 € PP
74/2022 Ing.Erika Filipová INFO mzdová agenda 04.01.2023 140,00 € PP
75/2022 Orange a.s. mob.hovory 12.01.2023 35,05 € PP
76/2022 Marius Pedersen a.s. vývoz TKO 19.01.2023 166,62 € PP
77/2022 SSE a.s. Nedoplatok 29.01.2023 31,00 € PP

 

* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.