Názov návrhu dokumentuIdentifikátor návrhuPopisVelkosťTyp
{{reg.NazovSuboru}}{{item.Identifikator}}{{item.Popis}}
{{reg.VelkostSuboru | bytes: 2: locale }}

Archiv starších spripomienkovaných návrhov a spracovaných pripomienok

Nemáte evidované žiadne entity, zoznam je prázdny.

Nepodarilo sa zavolať službu.