Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Sem vložte informácie o obecnom úrade.
Napríklad informácie akú agendu môže obča na úrade vybaviť, úradné hodiny, telefonické a emailové kontakty na príslušné odbory alebo osoby, fotku budovy obecného úradu a podobne.