Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Mestám a obciam zhasína nádej
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Informácia pre voliča-Referendum 2022
Čistenie a kontrola komínov
Harmonogram vývozov 2023
ENVIPAK-Šťastné a vytriedené Vianoce
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Ľuboriečka
Zápisnica a Uznesenie z Ustanovujúceho zastupiteľstva zo dňa 28.11.2022
Komunitný plán sociálnych služieb
Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie OZ