Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Späť

HAH - Hraný amatérsky humor 2023

Hontiansko-ipeľské osvetové stredisko Veľký Krtíš, obec Dolná Strehová, obec Pôtor a filmový klub Urtica Žihľava Vás pozývajú na 

multižánrový festival Hraného amatérskeho humoru - HAH, ktorý sa uskutoční 28. – 29. 7. 2023.

 

Viac informácií nájdete tu