Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Späť

Oznámenie o zápise detí do materskej školy

Oznámenie o zápise detí do ZŠ s MŠ Dolná Strehová -elokované pracovisko MATERSKÁ ŠKOLA na predprimárne vzdelávanie pre školský rok 2023/2024 nájdete tu