Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Späť

Pozvánka na OZ

Pozvánku na 1. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Ľuboriečke,ktoré sa uskutoční 10.02.2023 o 15:30 hod nájdete tu