Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Späť

Zápisnica a Uznesenie z Ustanovujúceho zastupiteľstva zo dňa 28.11.2022

Zápisnicu a Uznesenie z Ustanovujúceho zastupiteľstva zo dňa 28.11.2022 nájdete tu

1.Zápisnica z Ustanovujúceho zastupiteľstva zo dňa 8.11.2022

2.Uznesenie z Ustanovujúceho zastupiteľstva zo dňa 8.11.2022