Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Voľby 2023 do Národnej rady Slovenskej republiky
LES-zelená energia-slovenský výrobca brikiet a paliet
Záverečný účet a Výročná správa 2022
Pozvánka na OZ
Návrh plánu kontrolnej činnosti : júl - december 2023
Oznámenie o zápise detí do materskej školy
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny dňa 26.05.2023
Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho konania
Záverečný účet 2022-NÁVRH
Vypaľovanie trávy - usmernenie 2023