Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zápisnicu z dňa 29.09.2021 č.5/2021 nájdete tu

Oznamy Oznamy

Vypaľovanie trávy - usmernenie 2023
Oznámenie o zápise detí do 1.ročníka
Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny v obci Ľuboriečka , Osušie a Drnava
Pozvánka na OZ
Mestám a obciam zhasína nádej
Verejná vyhláška - zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov
Informácia pre voliča-Referendum 2022
Čistenie a kontrola komínov
Harmonogram vývozov 2023
ENVIPAK-Šťastné a vytriedené Vianoce