Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Zápisnica a Uznesenie zo dňa 10.02.2023
Zápisnica a Uznesenie zo dňa 10.02.2023
Zápisnica OZ zo dňa 30.09.2022
Zápisnica OZ zo dňa 30.09.2022
Pozvánka na OZ
Pozvánka na OZ
Zápisnica OZ zo dňa 29.06.2022
Zápisnica OZ zo dňa 29.06.2022
Uznesenie zo dňa 29.06.2022
Uznesenie zo dňa 29.06.2022
Zápisnica z 18.02.2022
Zápisnica z 1.zasadnutia OZ
Pozvánka na OZ
Pozvánka na obecné zastupiteľstvo
Zápisnica 08.12.2021
Zápisnica 08.12.2021
Zápisnica 5/2021
Zápisnica č.5/2021
Oznámenie
Oznámenie o začatí správneho konania veci vydania súhlasu na výrub drevín.
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Oznámenie o zmene strategického dokumentu
Pozvánka na slávnosť
Pozvánka na slávnosť posviacky nového kríža.
Mimoriadne núdzové opatrenia
Mimoriadne núdzové opatrenia ohľadom AMO
očkovanie Covid 19
očkovanie Covid 19 dňa 08.08.2021
Opatrenia AMO
opatrenia pri potvrdení výskytu AMO

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa