Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Oznámenie

Oznámenie o začatí správneho konania veci vydania súhlasu na výrub drevín nájdete tu

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa