Úradná tabuľa Úradná tabuľa

Späť

Zápisnica OZ zo dňa 30.09.2022

Zápisnicu obecného zastupiteľstva zo dňa 30.09.2022 nájdete tu

Elektronická úradná tabuľa Elektronická úradná tabuľa