Zverejňovač príspevkov Zverejňovač príspevkov

zápisnica 29.09.2021-WfSVtvmq.pdf

zápisnica 29.09.2021-WfSVtvmq.pdf (Verzia 1.0)

Náhľad Uploaded by Ján Žilka, 6.10.2021 11:03
Priemerne (0 Hlasy)
1 z 3

Verzia 1.0

Naposledy upravil Ján Žilka
6.10.2021 11:03
Stav: Schválený
Stiahnuť (60k) Získajte URL.
História verzií
Verzia Dátum Veľkosť  
1.0 Pred 1 Rok 60k Stiahnuť

Zobrazenie webového obsahu Zobrazenie webového obsahu

Zmluvy

 

Názov firmy

Popis predmetu zmluvy

Hodnota v € s DPH

Dátum uzavretia - zverejnenia

Dok.

1.

BBSK

dotácia deň obce

800,00 €

20.05.2019-26.07.2019

PDF

2.  RENOVIA, s.r.o. rekonštrukcia miestnej komunikácie Ľuboriečka-Osušie 23.986,76€

02.08.2019-

07.08.2019

PDF
3. D.E.A.AUDIT s.r.o. audit 396,00 €

02.09.2019

10.09.2019

PDF
4.  Marius Pedersen dodatok k zmluve  č. 112  

12.11.2019

25.11.2019

PDF
5. První Certifikační Autorita a.s. elektronická pečať 25,80 €

5.11.2019

25.11.2019

PDF
6.  Jaroslav Čižmár-El.Instal stavebné práce v kuchyni KD 1.935,77 €

30.04.2020

05.05.2020

PDF

 

7. 

Martin Fajčík dodanie a montáž kuchynskej linky do kuchyne  KD 2.579,95 €

11.05.2020

11.05.2020

PDF
8.  mandátna zmluva preventivára vykonávanie činnosti preventivára 50,00€ štvr.

24.06.2020

03.07.2020

PDF
9.  kúpna zmluva Bakoš nehnuteľnosť 597,60 €

30.06.2020

13.07.2020

PDF
10.  D.E.A.AUDIT s.r.o. audit 396,00 €

01.07.2020

13.07.2020

PDF
11. Jaroslav Čižmár-El. Instal rekonštrukcia kancelárie OcÚ 675,00 €

16.07.2020

17.07.2020

PDF
12.  dodatok č.1  ku KZ Bakoš nehnuteľnosť 597,60 €

29.07.2020

31.07.2020

PDF
13. Martin Horniak - Top Floor s.r.o. zmluva o dielo 2.905,70 €

05.10.2020

05.10.2020

PDF
14.  SNCA zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb  

16.09.2020

13.09.2020

PDF
15. Štatistický úrad SR zmluva o výpožičke  

30.11.2020

26.01.2021

PDF
16. Štatistický úrad SR dodatok č.1 k Zmluve o výpožičke  

16.03.2021

17.03.2021

PDF
17. REALTHERM Slovakia plus s.r.o. výmena okien na zvyšnej časti spoločenskej budovy 2.678,66 €

25.05.2021

25.05.2021

PDF
18. Oláh Róbert kosenie a hrabanie cintorínov 250,00 €

17.05.2021

25.05.2021

PDF
19. Jaroslav Čižmár-El.-Instal rekonštrukcia fasády KD a zvonice  2.761,00 €

07.06.2021

09.06.2021

PDF
20. D.E.A.AUDIT s.r.o. audit-dodatok č.3 396,00€

13.09.2021

14.09.2021

PDF
21. Oláh Robert kosenie a hrabanie cintorínov 300 €

04.10.2021

06.10.2021

PDF
22. DEUS Zmluva o prevode výpočtovej techniky 100,00 €

02.11.2021

02.11.2021

PDF
23. RDeco s.r.o. Zmluva o dielo na výmenu pouličných svietidiel 1960 € 18.02.2022
21.02.2022
PDF
24. Emil Kamrla Zmluva o dielo č.1/2022na oplotenie parku a asfaltovanie verejného priestranstva 18 688,464 € 

02.05.2022

02.05.2022

PDF
25. BBSK-oddelenie dotáciÍ Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie na rok 2022 1000,00 €

03.05.2022

03.05.2022

PDF
26. D.E.A. Audit s.r.o. Dodatok k zmluve-Audítorská činnosť 2021 396,00 €

01.06.2022

01.06.2022

PDF